כן. מח העצם המצוי בעצמות מורכב ברובו משומן, שומן חיוני זה מעשיר את הציר וחשוב ביותר בתזונה דלת פחמימות.

לעיתים במצבים של רגישות ודלקת, הגוף אינו יכול להכיל את השומן, במקרה זה לאחר הפשרת הציר וקירורו, השומן מתגבש בחלקו העליון והופך מוצק. ניתן לקפות אותו ומומלץ לשמור אותו בכלי נפרד, לבישול והעשרת תבשילים. ניתן בהדרגה להוסיף פיסות מהשומן לכוס השתיה על מנת להעשיר את הגוף בשומן חיוני זה

השארת תגובה