בישראל אין גידול אורגני של בקר. בשר הבקר בארץ מפוקח על-ידי משרד הבריאות ואין חשש לעשות שימוש בעצמות. לעיתים, חל בלבול, שכן בארץ יש גידול הומני תחת גידול הנקרא "חי בריא" הדוגל בשחיטה הומנית.

השארת תגובה