מסלול REAL יעוץ

500
450
  • שיחה אישית מכוונת מטרה בת כשעה לדייק אותך לעצמך
  • דגשים וכלים ליישום התזונה
  • סל קניות והיערכות לאכילה בבית ומחוצה לו